Continuăm să oferim servicii de monitorizare și după implementarea GDPR

Stimați Clienți,

In toate tarile membre ale Uniunii Europene (UE), incepand cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cunoscut si sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

GDPR intareste vechea legislatie si o uniformizeaza la nivelul tuturor tarilor din UE. In Romania, exista in prezent Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, ale carei prevederi au fost aplicate deja de T.E.L.L Security Systems SRL. In documentele contractuale, trimiterile la Legea 677/2001 vor fi inlocuite cu mentiuni privind GDPR.

Va descriem mai jos principalele modificari:

 

CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL

Orice informatie prin care o persoana fizica devine identificabila, cum ar fi: un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale etc.

 

CE INSEAMNA PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea prin transmitere (inclusiv catre terti), diseminare sau punere la dispozitie in orice alt mod, alaturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

 

CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE FIZICE ALE CAROR DATE POT FI PRELUCRATE

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre TELL Security Systems SRL apartin urmatoarelor categorii de persoane fizice: client (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), reprezentantii legali sau conventionali ai clientului, imputernicitii în relația cu firma noastră

 

DE CE PRELUCREAZA TELL SECURITY SYSTEMS DATE CU CARACTER PERSONAL

TELL Security Systems prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale, pentru a respecta prevederile contractelor încheiate cu clienții săi și pentru a optimiza fluxurile de lucru si reglementările interne, astfel încât fiecare client să aibă parte, zi de zi, de servicii și produse mereu îmbunătățite. De asemenea, atunci când deveniti clientul TELL Security Systems sau cand folositi serviciile si produsele noastre, în baza consimțământului deja exprimat, veți putea primi comunicări prin care ne facem cunoscute ofertele.

 

CATRE CINE POATE DEZVALUI TELL SECURITY SYSTEMS DATELE CU CARACTER PERSONAL SI IN CE TARI POATE TRANSFERA ACESTE DATE

Firma noastră poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: clienților si imputernicitilor acestora, reprezentantilor TELL Security Systems SRL, entitatilor din Grupul TELL, partenerilor contractuali ai TELL Security Systems SRL, imputernicitilor TELL Security Systems SRL in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatilor judecatoresti, autoritatilor publice centrale, autoritatilor publice locale, organizatiilor internationale, furnizorilor de servicii si de bunuri, birourilor de credit, societatilor de asigurare si reasigurare, organizatiilor profesionale, organizatiilor de cercetare a pietei, agentiilor de colectare a debitelor/recuperare a creantelor.

 

CARE SUNT DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE:

 

DREPTUL LA INFORMARE - dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal de catre TELL Security Systems SRL;

 

DREPTUL DE ACCES LA DATE - dreptul de a obtine de la operatorul de date (precum TELL Security Systems SRL) confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

 

DREPTUL LA RECTIFICARE - dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;

 

DREPTUL LA STERGEREA DATELOR ("DREPTUL DE A FI UITAT") -dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal;

 

DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII - dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

 

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR - dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre TELL Security Systems SRL. catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

 

DREPTUL LA OPOZITIE - dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

 

DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE - dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate;

 

DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL - dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.


Cu prietenie,
Echipa TELL Security Systems

Cele mai vândute